Velkommen til Sogndalstrand

" kystens Røros "

Et verneverdig samfunn fra seilskutetiden


 


Sogndalstrand Havrafting

Sokndal Kommune

Citta-Slow

Sogndalstrand i Store Norske LeksikonMultimedia


TV-Vest juni 2010

Finne roen

I Norge rundt

3. september:

Kronprinsparet besøkte Sogndalstrand
Kronprinsparet 03.09.2009

Villsau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommeren 2014: 14. juni - 17. august:

 Åpent alle dager: 12.00 - 17.00

Høst og vårsesong: Lørdager og søndager 12.00 - 16.00

          Sogndalstrand Kulturhotell tlf: 51 47 72 55          

Galleri Rosengren tlf: 900 29555 

I det gamle ladestedet 3 mil sør for Egersund og 4 mil vest for Flekkefjord har det igjen blitt liv i de gamle husa. Her finnes i dag Sogndalstrand Kulturhotell, Galleri Rosengren, Horneland's landhandel, Kjelleren souvenirbutikk, Krambukafe og om sommeren Bryggegalleriet.

Sogndalstrand er en av de mest besøkte turistattraksjonene i Rogaland med mer enn 64 tusen besøkende i 2009. I god "Citta-Slow" ånd tar vi i mot deg som gjest, ikke som turist. Fastboende og næringsdrivende ønsker besøkende velkommen med åpne armer, ja her merker man at sjel og atmosfære fremdeles bor i gata.

Allerede i 1660 årene ble Sogndalstrand nevnt som et av de betydeligste ladestedene i Norge. I 1858 ble stedet utskilt som egen kommune, og hadde allerede da hatt ladestedsrettigheter i flere hundre år. i 1944 ble ladestedet slått sammen med landsognet til en kommune - Sokndal Kommune. i 1863 bodde det over 500 innbyggere i ladestedet. Ladestedet omfattet Sogndalstrand og den østlige delen av Rekefjord.

Fiske var en viktig for stedet som ligger ved kysten. Elva Sokna har sitt utløp ved Sogndalstrand. I eldre tider hadde denne stor betydning som en svært sårik lakseelv. I 1886 ble det solgt 763 laks fisket i elva med gjennomsnittsvekt på 6 kg. Fra 1750 var det rikt torskefiske. Ellers var det særlig sildefiske som til forskjellige tider har hatt stor betydning for stedet. Toppåret var i 1837, da det ble eksportert 29.000 tønner sild. I 1850 - 60 årene begynte drivgarnfiske etter makrell. det ble da bygd flere store ishus. Hummer var også en eksportartikkel, som blant annet ble sendt til England og Tyskland.

Sjøfarten spilte ved siden av fiske en fremtredende rolle. I 1845 var det 20 familier som tilsammen eide 17 små skip. Det ble i 1870 årene anskaffet et dampskip som gikk i rute mellom Oslo og Trondheim og anløp også Sogndalstrand. aksjonærene hadde rett til en fritur i året og benyttet denne til å ta en handletur til Oslo, Bergen eller Trondheim.

Handel. I 1870 årene var det mange som drev handel på stedet, her var 20 forretninger, 4 bakerier, 2 brennevinsutsalg og 4 skjenkesteder, tollstasjon, lensmann, distriktslege, jordmor, telegrafstasjon med mere. Sogndalstrand var et handelssenter for et stor omland. Av varer som ble importert hit kan nevnes kornvarer, kaffe, tobakk og  salt.

Jordbruk har fra gammelt av vært en binæring, da det til nesten hvert hus hørte til et jordstykke som kunne fø ei ku eller to og noen sauer. Driftsbygningene lå stort sett inne i den lille byen.

Næringsliv. det ble i 1886 etablert et spinneri i Sogndalstrand i området der det nå er parkeringsplass ved inngangen til Sogndalstrand. Spinneriet hadde kunder både i og utenfor bygda. Antall ansatte varierte og det var heller ikke vanlig med helårsdrift. Problemer som som spilleriet slet med var: liten vannføring, varierende tilgang på råstoff og det kunne enkelte år være vanskelig å oppnå tilfredstillende priser. Spinneriet ble drevet fram til 1946 og bygningene ble revet i 1947. I 1880 årene startet to personer i Sogndalstrand en liten såpefabrikk - Sandvigens Sæbefabrikk. Den besto i noen få år. I 1920 årene var der en mann som begynte med produksjon av skokrem. Han slo opp plakater på en rekke steder i bygda og forkynte med store bokstaver: "KRIGEN ER BEGYNT" og med mindre bokstaver sto det: "Krigen mot utenlandsk skokrem"

Det var egen bank i Sogndalstrand i perioden 1863 - 1972 og postkontor fram til 1968.

Skole. I 1851 kom det fast skole i ladestedet. Ny skole ble bygget i 1871 med 97 elever fordelt på 2 avdelinger.

Steinvelvbru ble bygget i 1882. Byggekostnaden var i henhold til kontrakten Kr. 1.050,-. I 1909 var det en voldsom flom som førte til at vannmassene steg over brodekket.

Kommunehus ble bygget i 1897, og har opp gjennom årene inneholdt biblotek, bank, post, fengsel, leiligheter og valglokale. I 1996 ble huset solgt til private og er i dag en del av Sogndalstrand Kuturhotell.

Sogndalstrand i dag:

I dag er det ca 80 innbyggere i Sogndalstrand. En del av de gamle husene benyttes som fritidshus. Rundt 1980 ble det opparbeidet et nytt boligfelt med ca. 20 eneboliger i Åros, på motsatt side av Sokna. 

Sogndalstrand Kulturhotell omfatter: Hotell i tidligere kommunehus, Folvikhuset, Skredderhuset, Mydlandhuset, Restaurant Folvik, Krambukafe'en, Sjøbua, Fengselet (pub m.v.) og uteservering. Hotellet har totalt 24 rom fordelt på 8 forskjellige hus, samt kurs og konferanselokaler. Restaureringsarbeidet som er foretatt har høstet mange lovord og rommene har høy standard. Hotellet holder åpent hele året.

Galleri Rosengren holder til i et av de gamle restaurerte husene, like ved den gamle steinhvelvbrua i Sogndalstrand. Galleriet er regionens største og holder en høy standard med kunst fra så vell kjente norske som internationalt kjente kunstnere. Foruten billedkunst tilbyr også galleriet glasskunst, keramikkarbeider og smykker fra norske designere. Åpent alle dager i sommermånedene samt lørdager og søndager høst og vår.

Kjelleren er en tidligere landhandel som er omgjort til utsalgssted for ulike typer souvenirprodukter. Butikken er plassert skrått overfor Galleri Rosengren og har samme åpningstider som galleriet.

Dalane Folkemuseum, avd. sjø og Fiskerimuseum Sogndalstrand. I ei sjøbu fra 1820 årene finnes fiskeri og sjøfartsmuseum med samlingav en rekke fiskeredspaper og båter.

Sogndalstrand Amfi ble åpnet av kulturminister Ellen Horn 30 mai 2001. Dette er et friluftsamfi bygget i stein. Amfiet benyttes til ulike arrangementer som konserter med kjente artister og her har også "Strandspelet" hatt sine årlige oppsettinger.

Sogndalstrand Golfklubb på Kielland er en 6 hulls bane i natuskjønne omgivelser ca. 500 meter fra Sogndalstrand.

Sogndalstrand med bebyggelse og kulturlandskap ble fredet i statsråd 24.06.2005 og den offisielle åpningen ble foretatt av miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Ny steinhvelvbru ble bygget over Sokna fra Sogndalstrand til Årosog sto ferdig i 1999. En flott bro som har høstet mange lovord for utførelse av gammel byggemetode. Brua er prydet med Kong Harald den 5. emblem. Brua ble åpnet av Tora Aasland Haug, daværende fylkesmann.

Risksantikvaren har gått inn med betydelige midler til restaurering av sjøhusrekken fra den gamle brua til brygga. Riksantikvaren har kalt stedet for "Kystens Røros"

Fylkesmannen i Rogaland har sørget for et omfattende kalkingsprosjekt i Sokndalsvassdraget de senere år. Dette har ført til at elva Sokna igjen er blitt en rik lakseelv.

Velkommen til Sogndalstrand,en godt besøkt og vakker attraksjon med et rolig og avslappende miljø uten stress.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  


 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettstedskart